Quách Gia, Tào Tháo và Lưu Bị

quach gia

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi Lưu Bị bị Lã Bố đánh bại khỏi Từ Châu, phải chạy sang đầu quân cho Tào Tháo. Tuân Úc khi đó đã khuyên Tào Tháo rằng:

– Lưu Bị là người anh hùng. Nay không trừ sớm đi, tất để mối lo về sau.

Tào Tháo không nói gì. Trình Dục cũng can rằng:

– Lưu Bị về sau tất không chịu ở dưới trước người khác đâu, không bằng giết trước đi.

Duy nhất chỉ có Quách Gia quan điểm khác:

– Không nên, chúa công cất quân nghĩa binh, vì trăm họ trừ kẻ hung bạo, giữ điều tín nghĩa, để mời hào kiệt còn lo người ta chẳng đến, nay Huyền Đức có tiếng anh hùng, vì cùng khốn, mới về với ta, nếu lại giết đi, chẳng hoá ra mình hại người hiền. Những người chí sĩ trong thiên hạ nghe thấy sinh ngờ còn ai bước chân vào cửa chúa công nữa, chúa công cùng với ai mà định việc thiên hạ? Trừ được cái lo của một người, mà làm cản trở lòng trông ngóng của bốn bể. Cái cơ yên nguy, xin chúa công phải xét mới được.

Tháo mừng thốt lên:”Ngươi nói chính hợp bụng ta.” Sau đó quả nhiên không giết Lưu Bị mà còn giúp quân cho Lưu đi đánh Lã Bố.

Tào Tháo luôn ca ngợi Quách Gia, nói rằng người hiểu mình nhất chính là Quách Gia. Ngay khi thất bại trận Xích Bích, Tào Tháo của ngửa mặt than trời “Nếu còn Quách Phụng Hiếu đã không có thất bại này…”

Từ chi tiết này theo tôi thấy tài của Quách Gia thực sự vượt Tuân Úc, xứng đáng là đệ nhất mưu lược dưới trướng Tào quân. Những kẻ sĩ mưu trí đều nhìn ra được Lưu Bị tuy thất bại liên tục nhưng vẫn là kẻ anh hùng của thời đại, không dùng được phải giết để trừ hậu hoạn. Quách Gia suy nghĩ sâu xa hơn khi nói ra lý lẽ giết Lưu Bị được nhiều hơn mất, ông ta cũng tự tin khống chế được Lưu Bị (việc sau này Lưu Bị lừa Tào Tháo thoát khỏi Hứa Đô không phải lỗi của Quách Gia, chính Gia cũng nói :”Chúa công không giết người này nhưng tuyệt đối không được giao binh quyền”.). Tào Tháo hối hận thì đã không kịp.

Điều quan trọng hơn cả là như Tào Tháo nói “Quách Gia là người hiểu ta nhất”. Thật ra người hiểu Tào Tháo rất nhiều nhưng vừa hiểu vừa trung thành vừa tài năng thì chỉ có Quách Gia.

Tào Tháo có thể phụ tất cả người trong thiên hạ nhưng gần như không phụ Lưu Bị, sâu trong tâm khảm Tào Tháo rất ưu ái Lưu Bị. Việc uống rượu luận anh hùng, Tào nói “Anh hùng thiên hạ chỉ có ta và sứ quân” dẫu là lời nói thăm dò ý chí Lưu Bị nhưng phần nào cũng cho biết những người giỏi nhất trong mắt Tào Tháo phải kể đến Lưu Huyền Đức.

Lưu Bị chạy Lã Bố hàng Tào Tháo, câu đầu tiên Tháo thốt lên “Huyền Đức với ta như anh em”. Tháo thích Quan Vũ đến si dại một phần cũng vì để ý Lưu Bị. Quan Vũ hay Trương Phi, trong mắt Tào Tháo có thể xem như những món vũ khí tuyệt hiệu quả, chủ nhân của vũ khí quy thuận mình là coi như có được tất cả.

Tuân Úc, Trình Dục thua Quách Gia là không nhìn được tâm ý của Tào Tháo. Tào Tháo đa nghi có tiếng nhưng đã dùng thì không nghi. Tào Tháo yêu mến Lưu Bị luôn muốn ông ta quy phục dưới trướng thì sao nỡ giết, nhưng các mưu sĩ lại khuyên giết, cái Tào Tháo cần là một lý do thích hợp. Vừa hay Quách Gia đọc hiểu tâm ý, cái vướng mắc trong lòng của Tào Tháo đã gỡ bỏ. Vì thế nên Tào Tháo không nói Quách Gia ý kiến rất hay mà nói “hợp với bụng ta”, vì thế mà Tuân Úc khuyên giết, Tào Tháo không nói gì (vì Tuân Úc nói có lý nhưng ko đúng ý Tào Tháo).

Tuân Úc giỏi nhưng không hiểu kỹ Tào Tháo nên kết cuộc bị Tháo ban cho cái chết (theo TQDN), Dương Tu hiểu bụng dạ Tào Tháo nhưng tài năng khéo léo không bằng Quách Gia, dám phô bày ruột gan Tào Tháo ra trước thiên hạ, kết cuộc chém đầu bêu trước ba quân.

Quách Gia không thể nói thẳng “Tuân Úc đã đưa ra lý lẽ khuyên chúa công giết Lưu Bị mà chúa công không giết còn hỏi tôi thì rõ ràng chúa công không muốn giết rồi, tôi có khuyên không giết cũng thế”, mà Quách Gia dùng tài năng của mình làm vui lòng Tào Tháo.

Sau này Lưu Bị trốn khỏi Hứa Đô, hoàn thành nghiệp bá, đối trọng lợi hại nhất của Tào Tháo nhưng Tào Tháo chẳng bao giờ trách được Quách Gia của ngày hôm đó.Lãng Ca

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s